Varne plinske kurilne naprave

kako ravnati z njimi

Varne plinske kurilne naprave

Vedno znova pride do nesreč v zvezi s plinskimi kurilnimi napravami. Vsakoletno se zaradi nevzdrževanih in nepregledanih plinskih naprav in dimovodov pojavljajo zastrupitve s CO in tudi smrtni primeri s CO. V zadnjem času tudi smrtni primeri zaradi eksplozije plina. Nobena žrtev ne bi bila potrebna, če bi se enkrat letno na zanesljivost pregledala vidna plinska napeljava, namestitveni prostor vključno s prezračevalnimi odprtinami in plinska kurilna naprava z dimovodom.

Kateri dejavniki tveganja se lahko pojavijo in kako se lahko zaščitite

Nevarnost Opazimo Pomoč
izhod dimnih plinov vlažen zrak v prostoru

odpreti okno;
TAKOJ POKLICATI DIMNIKARJA

zamašitev dimovoda plinska naprava gre vedno znova v blokado

odpreti okno;
poklicati dimnikarja

prestavljen toplotni izmenljevalec plinska naprava je sajasta na zunanji strani

očistiti plinsko napravo;
poklicati serviserja/dimnikarja

umazan plinski gorilec rumeni plameni

očistiti plinski gorilec;
poklicati serviserja/dimnikarja

netesna plinska napeljava

vonj po plinu

odpreti okno, ne prižigati električnih stikal;
TAKOJ POKLICATI DISTRIBUTERJA PLINA