Za varnost življenje, premoženja, varstvo okolja in varčevanje z gorivi potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimnovodne in prezračevalne naprave, ki varno delujejo in služijo svojemu namenu.

Na našem podjetju se vsakodnevno srečujemo s pogostimi napakami na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah, katere ogrožajo varnost ljudi ter njihovo premoženje.

Namen dimnikarske službe je, da zagotovi varno in učinkovito delovanje ter prepreči napake na kurilnih sistemih, zato naše podjetje izvaja naslednje storitve:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav
  • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav
  • pregledovanje in čiščenje zračnikov
  • popravljanje šamota
  • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav
  • posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav in o opravljenih storitvah koncedentu
  • izvajanje prvih pregledov in izdaja poročil o teh